Bericht van onze voorzitter Hans Otting
Aan het begin van het nieuwe jaar deelt Hans Otting, interim-voorzitter van het bestuur, zijn ervaringen en zijn visie op de toekomst van het Ruth Cohn Instituut voor de Lage Landen en hij roept op om op 23 maart naar de ledenbijeenkomst/ jaarvergadering te komen, waar het interim-bestuur een plan voor doorstart van RCI Lage Landen voorlegt.

Dat er problemen waren met het voortbestaan van RCI-LL werd me duidelijk toen ik de stukken voor de jaarvergadering las. De ernst van de situatie werd me pas echt duidelijk tijdens de vergadering. Hoewel ik vantevoren niet de intentie had om bestuurslid te worden, heb ik me toch beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie om het voortbestaan van RCI-LL niet in gevaar te brengen. Gelukkig waren er leden die zich wilden inzetten voor het verrichten van specifieke taken en voor de andere bestuurstaken stelden zich Annelies van der Horst (secretaris) en Monika van de Endt (penningmeester) beschikbaar. De overdracht van het oude naar het interim bestuur heeft de nodige tijd gevergd.

Zowel tijdens de jaarvergadering als bij de herdenkingsbijeenkomst in Utrecht hebben wij stil gestaan bij het overlijden van Theo Middelkoop. Op de herdenkingsbijeenkomst hebben zijn vrouw Regina Hintner en zijn kinderen Teije Middelkoop, Bregje de Jong en Polle de Jong een prachtig beeld van Theo als persoon en vader geschetst. Diverse leden van RCI-LL waren aanwezig om op passende wijze van Theo afscheid te nemen.
Helaas kon de geplande tweedaagse internationale conferentie “Acting in a changing world. What do I protect and how do I connect” geen doorgang vinden. Het programma zag er indrukwekkend uit. Diverse leden van de projectgroep hebben zich in de loop van de tijd om persoonlijke redenen teruggetrokken, waardoor de draagkracht van de groep afnam. Bovendien was het geringe aantal inschrijvingen een punt van zorg. Al met al heeft één en ander er toe geleid dat men heeft besloten tot afgelasting van de conferentie. Ik heb deelgenomen aan de laatste twee vergaderingen en heb van nabij kunnen constateren hoe vervelend en teleurstellend het voor alle personen is die zich volledig ingezet hebben om de conferentie te organiseren.

Het organiseren van activiteiten is sowieso een punt van zorg. Een levende vereniging kan niet bestaan zonder activiteiten voor de leden. Wij zijn als interim bestuur van mening dat het niet aan ons is om alle activiteiten te bedenken en organiseren. Natuurlijk zorgen we ervoor dat we de jaarvergadering op 23 maart 2019 doorgang kan vinden. We willen het toch wat anders aanpakken. We hebben voor een niet alledaagse locatie en invalshoek gekozen nl. de Fortboerderij Dijkzicht van Boer Bos in Aalsmeerderbrug (boerbos.nl), waar Paul Bos ons voor het vergadergedeelte kennis laat maken met boerenwijsheid en natuurlijke transformatie.

Het organiseren van een jaarvergadering is typisch iets dat het bestuur zelf organiseert. Voor de overige activiteiten willen we dat het initiatief meer komt te liggen bij de leden. Uit het niet doorgaan van de internationale conferentie heb ik twee dingen geleerd. Allereerst heb ik ervaren hoe creatief en ideeënrijk een projectgroep aan het werk is en met een gedegen programma kan komen. Daarnaast zie ik ook dat we moeten beseffen dat onze energie beperkt en we niet te veel hooi om onze vork moeten nemen. Wij willen graag initiatieven van leden voor themadagen ondersteunen, waarbij de vereniging fungeert als een platform voor initiatieven van leden die iets met of rondom TGI willen doen. Een platform om de mogelijkheden te exploreren die TGI ons biedt in verschillende domeinen, vakgebieden, werkterreinen en beroepen. Kom met ideeën of concrete voorstellen voor de organisatie van een themadag.
 
Hans Otting

TERUG NAAR HET NIEUWSOVERZICHT

te veel en te weinig willen maakt machteloos

Ruth C. Cohn

Ruth Cohn Instituut voor TGI regio Lage Landen | info@tgi-forum.com