Nieuws

 • Internationale TGI dagen in Rotterdam


  Acting in a changing world: what do I protect and how do I connect?
  Helaas moet ik u mededelen dat de international conferentie in Rotterdam waarvoor u zich heeft aangemeld niet zal plaatsvinden.
  
  Afgelopen week hebben wij een moeilijke beslissing genomen. De internationale TGI conferentie in Rotterdam, 26 en 27 oktober laten we niet doorgaan. Deze beslissing hebben we met pijn in ons hart genomen. Met name omdat we enthousiast zijn over het thema van de conferentie en de inhoudelijke invulling. 
  De redenen voor ons besluit zijn:
  Een aantal leden hebben zich de afgelopen periode, om persoonlijke redenen, uit onze projectgroep teruggetrokken. De draagkracht van onze groep is hierdoor te klein geworden. 
  Dat in combinatie met het geringe aantal aanmeldingen op dit moment maakt dat we het niet verantwoordelijk vinden om het door te willen zetten.
 • TGI en levenskunst, levend leren vanuit persoonlijke thema's. | Woensdag 27-9, donderdag 19-10 en vrijdag 15-12, steeds van 14.00-17.00 uur
  Amsterdam

  Wij, Jon Derks, Anke Fabels, Marjoke Kager, Ingeborg Kooger en Truus Rozemond zijn een intervisiegroep die sinds 2014 zes à zeven keer per jaar bijeenkomt in Amsterdam. De groep is begonnen met tien leden waarvan er in de loop van de tijd vijf mensen de groep hebben verlaten.
  Daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden die zich graag verder willen ontwikkelen in levend leren volgens het gedachtegoed van Ruth Cohn en die daar al enige scholing in ontvangen hebben.
  De herfstbijeenkomsten willen we gebruiken om nieuwe leden welkom te heten en wederzijds kennis te maken. We hopen vanaf januari 2018 weer met een vaste, uitgebreide  groep verder te kunnen gaan.

  We wisselen graag  persoonlijke thema’s uit en onderzoeken hoe de groep kan helpen bij het verder ontwikkelen daarvan.

  Elk nieuw jaar beginnen we met de vraag: Hoe staat het met mijn ontwikkeling, welke aandacht heb ik mijn thema gegeven, welke inzichten heb ik opgedaan, wat houdt me nu vooral bezig? Volgende stappen zijn: hoe stimuleren we elkaar tot moedig gedrag, hoe dagen we elkaar uit? Hoe nodigen we je uit? Hoe kom je van chaos, stagnatie, wantrouwen naar vertrouwen, structuur, proces.

  We gaan graag door met deze intervisiegroep. Het samen zoeken naar thema’s was verrijkend. Axioma’s komen weer langs. De link tussen TGI en levenskunst is helderder gemaakt. Het is fijn om in de uitwisseling tot verdieping te komen. Het gewaar zijn van eigen waarden in relatie tot contexten waarin je verkeert helpt je om autonomie in verbondenheid te ontwikkelen.

  Je bent van harte welkom op onze najaarsbijeenkomsten om kennis te maken en te verkennen of je blijvend deel wilt nemen aan deze intervisiegroep.

  Woensdag 27-9, donderdag 19-10 en vrijdag 15-12, steeds van 14.00-17.00 uur aan de Andreas Schelfhoutstraat 48 in Amsterdam.
  Contactpersoon: Jon Derksen, jderksen@zonnet.nl

Ruth Cohn Instituut voor TGI regio Lage Landen | info@tgi-forum.com