Nieuws

 • Verslag Algemene Ledenbijeenkomst 2019 | 16-03-2019
  Fortboerderij Boer Bos | Aalsmeerderbrug

  Op zaterdag 16 maart jongstleden, verzamelden zich 15 leden van RCI Lage Landen in maartse weersomstandigheden in Aalsmeerderbrug op de Fortboerderij van Boer Bos.
  Na een ochtendprogramma met onder meer het coachen van schapen, bespraken we in de middag vooral de toekomst van de vereniging. Het uitgebreide verslag van de penningmeester volgt.
  Verslag ALB 2019

  Belangrijk om nu vast te noteren: op zaterdag 20 maart 2020 vindt een volgende bijeenkomst plaats, waar we definitieve stappen willen zetten.
 • In memoriam Ferdie Migchelbrink | 12-04-2019

  Op 31 januari 2019 is ons lid Ferdie Migchelbrink overleden. Op 8 februari 2019 was de drukbezochte afscheidsdienst waar ook de voorzitter en enkele leden van het Ruth Cohn Instituut voor TGI Lage Landen de laatste eer aan Ferdie bewezen. Twee van Ferdie’s peergroup leden van destijds, Jolanda Bosch en Sigrun Scheve, schreven een In Memoriam.
 • Bericht van onze voorzitter Hans Otting | 10-01-2019

  Aan het begin van het nieuwe jaar deelt Hans Otting, interim-voorzitter van het bestuur, zijn ervaringen en zijn visie op de toekomst van het Ruth Cohn Instituut voor de Lage Landen en hij roept op om op 23 maart naar de ledenbijeenkomst/jaarvergadering te komen, waar het interim-bestuur een plan voor doorstart van RCI Lage Landen voorlegt.
  Lees verder
 • Uitnodiging eerste Platformdag | 23 maart 2019
  Fortboerderij Dijkzicht / Boer Bos | Aalsmeerderbrug

  Op zaterdag 23 maart aanstaande willen we een nieuwe start maken met RCI Lage Landen. Dit zal plaatsvinden in Noord-Holland bij boer Bos, die op de voorouderlijke boerderij onder meer coaching met schapen geeft.
  Lees verder
 • Tijdschrift en Seminarverzeichnis

  Met de verzending van het Tijdschrift en het overzicht van aanbod van internationale workshops en opleidingsmodules, is helaas iets mis gegaan.
  Leden kunnen het tijdschrift Themenzentrierte Interaktion - theme-centered interaction na aanmelding via office@ruth-cohn-institute.org downloaden.
  Bekijk hier het internationale cursusaanbod
 • Contributie RCI-LL 2019 | 03-012019

  Eind vorig jaar hebben alle leden van de penningmeester een pro forma factuur voor de contributie van 2019 ontvangen. Heel graag willen we de leden vragen om de contributie voor 2019 zo spoedig mogelijk te voldoen.
 • RCI Internationaal in beweging | 25-12-2018
  Friedberg

  Brief van de voorzitter, Andrea Schmid
  In een enthousiasmerende brief, richt de voorzitter van RCI Internationaal zich tot alle TGI-betrokkenen en afdelingen. Ze schetst de toekomst van de vereniging, met nieuwe missie en visie, voortkomend uit het traject dat het bestuur vorig jaar onder begeleiding van Ineke van de Braak, heeft ingezet.
  Kern is dat er een scheiding gemaakt wordt tussen het opleidingsinstituut en een meer op de maatschappij gerichte vereniging. Ter inspiratie heeft ze een gedicht van Bertold Brecht toegevoegd.
  Lees hier de volledige brief

Ruth Cohn Instituut voor TGI regio Lage Landen | info@tgi-forum.com