TGI-opleidingsmogelijkheden

Mensen die hun leiderschapskwaliteiten en hun persoonlijk leiderschap willen ontwikkelen met behulp van TGI kunnen een TGI-opleiding volgen. Deze opleidingen worden erkend door de internationale TGI-vereniging, RCI-International.

TGI-basisopleiding (certificaatroute)
Deze opleiding behelst een grondige inleiding in de theorie en methodiek van het leiden van groepen en teams met TGI en de grondslagen van het TGI-leiderschapsconcept. Deelnemers ontwikkelen basisvaardigheden in het werken met TGI en verwerven het door RCI-International erkende TGI-certificaat.
In het nederlandstalig gebied wordt een TGI-basisopleiding aangeboden door:
- 4D organisatieontwikkeling & opleiding: www.vier-d.nl
- School voor TGI: www.schoolvoortgi.be
Raadpleeg hun website voor concrete informatie over de TGI-opleidingen die zij aanbieden.

Naast deze georganiseerde basisopleidingen is het ook mogelijk het TGI-certificaat te verkrijgen via een individuele opleidingsroute van losse cursussen, in wisselende groepen en binnen een zelfgekozen tijdsbestek. Bent u geïnteresseerd in een individuele route, dan kunt u contact opnemen met Marc Verschueren, contactpersoon van de opleidingscommissie van RCI Lage Landen: marclm.verschueren@skynet.be
Download de criteria voor basisopleidingen van RCI-International

Voortgezette opleiding (diplomaroute)
Na deze basisopleiding kan men zich nog verder bekwamen in TGI via een voortgezette opleiding. Deelnemers verwerven de competentie en erkenning volgens TGI te kunnen werken binnen het eigen beroeps- en werkveld. Binnen het kader van een aantal algemene criteria stellen deelnemers hun eigen leerroute samen op basis van hun persoonlijke interesse en leervragen. Deze opleiding wordt afgerond met het door RCI-International erkende TGI-diploma.
Download de criteria voor de diplomaroute van RCI-International
De opleiding beging met een KWS (Konzeptworkshop), die wortdt georganiseerd door RCI-International. In deze workshop  onderzoeken de deelnemers hun eigen leervragen en -doelen om op basis hiervan hun leertraject vorm te geven.
Concrete info: www.ruth-cohn-institute.org

Opleidingsbevoegdheid (graduering)
Na het behalen van het diploma kan men nog een leertraject volgen om de opleidingsbevoegdheid in TGI te verwerven. Dit is een individuele leerweg. TGI-opleiders kunnen een contract afsluiten met RCI-international en cursussen en opleidingen aanbieden volgens de internationaal geldende criteria.
 

Ruth Cohn Instituut voor TGI regio Lage Landen | info@tgi-forum.com