'My time and I are one'

Ruth C. Cohn

Uitgangspunten en methodiek
Themagecentreerde Interactie (TGI) is een systeem van waarden en uitgangspunten en een concrete methodiek voor constructieve samenwerking en leiderschap. TGI is geschikt voor iedereen die verantwoordelijkheid wil nemen voor de effectiviteit van organisaties, teams, projectgroepen, cursusgroepen of onderwijssituaties.

TGI bevordert gelijkwaardigheid, levendigheid en creativiteit in samenwerkingsrelaties en stimuleert zowel de leiders als de deelnemers om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Een van de centrale methodische uitgangspunten is het balanceren tussen vier factoren:

Ik – de mensen als persoon, als individu
Wij – de samenwerkingsprocessen, de groep, het team
Het – de gezamenlijke opgave en doelen, de taak
Globe – de contextfactoren die van belang zijn. 

                                                                             
TGI gaat ervan uit dat deze vier factoren van evengroot belang zijn en dat zij elkaar onderling beïnvloeden. Door de samenhang tussen deze factoren te onderzoeken wordt duidelijk welke thema’s aangepakt moeten worden. Het biedt een kompas waarmee elke leidinggevende, opleider of coach richting kan geven aan leer- en veranderingsprocessen.

TGI roept mensen op de eigen vrije ruimte om invloed te nemen en keuzes te maken te verkennen en te gebruiken. Dit vanuit een besef van verantwoordelijkheid voor zichzelf én het geheel waar ze deel van uitmaken. In de woorden van Ruth C. Cohn, de grondlegster van TGI: ‘Be your own chairperson!’ In het leidinggeven vanuit TGI speelt het stimuleren van de zelfsturing van mensen dan ook een belangrijke rol.

Download de brochure: Wat is TGI? 
voor meer info over de uitgangspunten en methodiek.

Ruth Cohn Instituut voor TGI regio Lage Landen | info@tgi-forum.com